ژرار دومنیل، میشل لووی، امانوئل رنو :

 ۱۰۰ واژه مارکسیسم

Operation Ajax: 70 years since the CIA and MI6 joint venture in Iran

:میشل لووی

 تئوری انقلاب نزد مارکس جوان

:ارنست مندل

 چرا من مارکسیست هستم

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و مارکسیزم

:دانیل بن سعید

 استراتژی و سیاست: از مارکس تا بین‌الملل سوم

CENT ANS DE DICTATURE

L'histoire contemporaine de l'Iran sous les deux régimes Monarchique et Islamique

مردی که سگ ها را دوست داشت
مردم می خواهند، واکاوی خيزش های عربی
:در دفاع از مارکسیزم

 شماره ۴

انقلاب اکتبر و هنر
Iran :

A radical political turning point

Iran :

Un tournant politique radical en Iran

Iran : après le tremblement de terre,

le tremblement social

:در دفاع از مارکسیزم

 ویژه انقلاب اکتبر

اکتبر ۱۹۱۷ ، کودتا یا انقلاب اجتماعی

:آیا انقلاب روسیه کودتا بوده؟

 و آیا از ابتدا محکوم بوده و زودرس؟

انقلاب اکتپر و

 محاکمات مسکو

مارکسیزم ما و مارکسیزم آن ها
: تئوری انتقادی

یک بررسی انتقادی چپ نو

:دانیل بن سعید

 یادداشتی بر زندگی و آثارش

آلن بدیو و واقعیت
:در دفاع از مارکسیزم

 شماره ۳

پیدایش وتکوین خرد در تاریخ

 زمینه های اجتماعی آن‏ - جلد ۱

شهرفرنگ دنیای مجازی اینترنت

 

سخنی با دوستان

سایتی که در برابر شما قرار دارد نه یک سایت سازمانی است و نه یک بلوگ خصوصی. مجموعه ای از ‏سایت هاست که من در طی چندین دهه با آن ها و یا سازمان های مادرشان بطور مستقیم و یا غیرمسقیم همکاری ‏داشته ام.‏ آرشیو "حزب کارگران سوسیالیست"، آرشیوهای نشریات "کندوکاو" و "سوسیالیزم و انقلاب"، ‏آرشیو انتشارات "طلیعه"، بخش فارسی آرشیو آثار "ارنست مندل" و "دانیل بن سعید" و آرشیو نوشته های خودم، حاصل سال ها تلاش ‏در گردآوری مطالبی بودند که دسترسی بدان ها آسان نبود. در تکمیل آرشیوها ما را یاری دهید. ‏‏ سایت های نامبرده و سایت ‏www.iran-echo.com‏ که در خدمت جنبش کارگری ایران قرار دارد، ‏توسط من ایجاد و         اداره می شوند.‏ سایت های دیگری که در بخش " از ما" معرفی شده اند دقیقاً به دلیل از              ما بودنشان است.‏         در بخش " از دیگران" سایت هایی معرفی می شوند که            آشنایی با آن ها            را در راه پیشبرد اهداف مان مفید و ‏گاه لازم می بینیم. ‏

        هوشنگ سپهر

         مهر ۱۳۹۱F

 

HKS SPACE - contact@hks-iran.com

Copyright © 2009-2023